Commissies
Commissies zijn nodig om de vereniging draaiende te houden. Ze ondersteunen het dagelijks bestuur door toegewezen taken uit te voeren. Deze taken kunnen variëren van het organiseren van een toernooi en uitstapjes, tot het controleren van de financiële situatie en het onderhouden van de website. Klik op de naam van een commissie voor meer informatie.

Thibats heeft de volgende commissies:
De Clubblad Commissie, of kortweg CBC, verzorgt Oh, Sorry!, het clubblad van Thibats. Oh, Sorry! komt enkele keren per jaar uit voor alle leden van Thibats.
De Kas Commissie, of kortweg KasCo, controleert de boekhouding van de penningmeester.
Deze commissie houdt zich met het lustrum dat elke vijf jaar gevierd wordt. Het volgende lustrum is in september 2019.
In de Raad der Wijzen zitten leden die vaak al enige (bestuurs-) ervaring hebben bij Thibats. Zij kunnen om advies gevraagd worden door het huidige bestuur.
De Toernooi Commissie, of kortweg de TC, organiseert elk jaar het eigen toernooi van Thibats: het Moekotte Meerkamp Toernooi.
De Thibats Evenementen Kommissie, beter bij de leden bekend als de TEK, organiseert gedurende het jaar allerlei evenementen voor de leden van Thibats.
Het Thibats Promotie Team, of kortweg de TPT, zorgt voor de promotie van Thibats gedurende het collegejaar. Met name rondom de Kick-In is zij actief.
De WWW onderhoudt de website.