TPT: Thibats Promotie Team

Het Thibats Promotie Team, of kortweg de TPT, zorgt voor de promotie van Thibats gedurende het collegejaar. Met name rondom de Kick-In is zij actief, maar ook tijdens de rest van het jaar promoten de leden van de TPT Thibats buiten en binnen de vereniging.

De TPT bestaat uit de volgende personen:

  • Thiago Sganzerla
  • Cédric van Wessel