RdW: Raad der Wijzen

In de Raad der Wijzen zitten leden die vaak al enige (bestuurs-) ervaring hebben bij Thibats. Zij kunnen om advies gevraagd worden door het huidige bestuur. Omgekeerd kunnen zij ook ongevraagd advies geven als zij daar behoefte toe zien.

De Raad der Wijzen bestaat uit de volgende personen:

  • Marc van den Berg (algemeen lid)
  • Rik van Outersterp (algemeen lid)
  • Laura Visser (algemeen lid)
  • Menno Struik (algemeen lid)
  • Derek Rodink (algemeen lid)