KasCo: Kas Commissie

De Kas Commissie, of kortweg KasCo, controleert de boekhouding van de penningmeester. Deze controle vindt ten minste één keer per jaar plaats voor aanvang van de Jaarvergadering, waarbij de KasCo een advies uitbrengt over het wel of niet goedkeuren van het Financieel Jaarverslag.

De KasCo bestaat uit de volgende personen:

  • Marc van den Berg
  • Laura Visser