LuCie: Lustrum-commissie

Deze commissie houdt zich met het lustrum dat elke vijf jaar gevierd wordt. Het volgende lustrum is in september 2019.